00
Dager
00
Timer
00
Minutter
00
Sekunder
[sale_percentage]

Slow Chlor Tabs

kr 399

Med SpaCare SwimSpa Slow Chlor Tabs (125 g) får du en spesielt langsomt oppløsende 125 gram klortablett som kommer i en vannløselig film (ikke pakk ut tabletten). SpaCare SwimSpa Slow Chlor Tabs brukes til å opprettholde et konstant klornivå mellom 1-3 mg/l i løpet av uken. Legges i en flotør, ikke direkte i SwimSpa’en, da dette kan forårsake misfarging.

kr 399

Levering på dør i hele Norge

Med SpaCare SwimSpa Slow Chlor Tabs (125 g) får du en spesielt langsomt oppløsende 125 gram klortablett som kommer i en vannløselig film (ikke pakk ut tabletten). SpaCare SwimSpa Slow Chlor Tabs brukes til å opprettholde et konstant klornivå mellom 1-3 mg/l i løpet av uken. Legges i en flotør, ikke direkte i SwimSpa’en, da dette kan forårsake misfarging.

Hvis klornivået stiger til over 3 mg/l, skru ned åpningene på flotøren. Hvis klornivået fortsetter å stige, tas flotøren opp av swimspa’en og legges i en ren bøtte til klornivået igjen er under 3 mg/l.

Fare!
Farlig ved svelging. (H302)

Fare!
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (H314)

HER finner du all info om bruk av vannkjemi og justering av vannkvalitet:
SCANDINAVIAN SPACAREBRUK AV VANNKJEMI

SKU 404 Categories , , ,