[sale_percentage]

Bromin Tabs – 1 kg

kr 459

Tilsett 2stk bromin tabletter i den blå flotøren og sett åpningen til spor 2, flotøren skal alltid ligge i vannet så lenge du ikke bader. Når du skal bade tar du bare flotøren ut og legger denne til side. Etter ca 2 uker vil tablettene være oppløst, da tilsetter du enkelt 2 nye.

SpaCare Bromin-tablettene må bare tilsettes i en flotør – aldri direkte i vannet.

Vi anbefaler å bruke Bromin kombinert med SpaCare SpaChock.

kr 459

Levering på dør i hele Norge

Bromin Tabs er et klorfritt alternativt som fungerer nesten like bra som klor, denne typen vannkjemi fungerer også perfekt for hyttebruk da tablettene er langtidsoppløsende.

Klor oksiderer vannet og i tillegg desinfiserer det, det gjør ikke bromin. Bromin vil kun desinfisere vannet.

Vi anbefaler derfor å kombinere bromin med kjemikalier som oksiderer, det gjør Spachock. Spachock finner du her: https://mspa.no/produkt/spachock/

Hvordan bruker jeg Bromin tabletter? Mål først vannets pH verdi med Teststrips og juster til pH 7,2-7,6 om nødvendig. Bromin-tabletter skal tilsettes i en Flotør. Kast aldri Bromin-tabletter direkte i boblebadet.

Brominbehandlet vann kan alltid tilsettes SpaCare MiniChlor eller SpaChock til sjokkbehandling om nødvendig. Mål vannets brom- og pH-verdi med teststrips, med jevne mellomrom. Ideell bromverdi: 2,0-4,0 mg/l.

Fare!
Kan forsterke brann, brandnærende. (H272)

Fare!
Farlig ved svelging. (H302)

Fare!
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (H314)
Kan utløse en allergisk hudreaksjon. (H317)

Fare!
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H410)

HER finner du all info om bruk av vannkjemi og justering av vannkvalitet:
SCANDINAVIAN SPACAREBRUK AV VANNKJEMI

SKU 525 Categories , , , ,