Bromin Tabs - 1 kg

kr 419,00

Tilsett 2stk bromin tabletter i den blå flotøren og sett åpningen til spor 2, flotøren skal alltid ligge i vannet så lenge du ikke bader. Når du skal bade tar du bare flotøren ut og legger denne til side. Etter ca 2 uker vil tablettene være oppløst, da tilsetter du enkelt 2 nye.

SpaCare Bromin-tablettene må bare tilsettes i en flotør – aldri direkte i vannet.

Vi anbefaler å bruke Bromin kombinert med SpaCare SpaChock.

HER finner du all info om bruk av vannkjemi og justering av vannkvalitet:
SCANDINAVIAN SPACAREBRUK AV VANNKJEMI

Fare!
Kan forsterke brann, brandnærende. (H272),Fare!
Farlig ved svelging. (H302),Fare!
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (H314)
Kan utløse en allergisk hudreaksjon. (H317),Fare!
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H410)

Levering på dør i hele Norge

Tips en venn!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Produktinformasjon
Teknisk informasjon
Ofte stilte spørsmål