Vannkjemiguiden

Vi har laget en enkel vannkjemiguide som vil hjelpe deg med å opprettholde god vannhygiene og optimal vannkvalitet i ditt spabad fra Spaxo.

Vannkjemi etter førstegangspåfylling av vann

Vannet du fyller i boblebadet må være av drikkevannskvalitet. Det vil si at du skal bruke helt vanlig vann fra springen/utekranen. Neste steg er å sørge for at vannet er i balanse.

Merk! For å holde vannet rent hele tiden må du også ta stilling til hvilket desinfeksjonsmiddel du ønsker å bruke.
Husk at boblefunksjonen skal startes når du tilsetter vannkjemikalier i boblebadet (gjelder ikke Alka Down).

Det er ikke unormalt at pH-verdien i vannet etterhvert synker. Om du opplever lav pH-verdi må den heves ved å tilsette pH UP.

Dersom du opplever brunt vann er det som regel en indikasjon på at vannet inneholder jern og/eller kalk. Problemet kan løses ved å bruke et pre-filter som kobles til hageslangen, slik at jern og kalk blir filtrert under påfyll av vann. Løsningen kan også
være å klore vannet, og eventuelt bruke No Scale. Ved å klore vannet vil filteret etterhvert bli misfarget og vannet vil bli klarere, når det skjer kan du ta ut filteret og skylle dette.

Balansert vann er kjennetegnet på sin flotte og klare overflate og krever et minimum av vedlikehold.

Anbefalt oppstart

 1. Fyll spabadet til anbefalt vannivå (se max-min nivå på innsiden av spabadet).
 2. Still inn ønsket temperatur og start varmefunksjonen.
 3. Sjokk vannet for å fjerne eventuelle bakterier ved å tilsette 3 stk. SpaCare SunWac 12-tabletter (beregnet for spa med 1000-1500 l vann). Alternativt kan du også bruke SpaCare Minichlor (15 ml per 1000 l vann). Tab Twenty er også noe som kan brukes, i det tilfellet skal du legge 2 stk tabletter i en flotør og etter ca 7 dager vil de være oppløst.
 4. Tilsett 50 ml SpaCare No Scale (beregnet for boblebad med 1000-1500 l vann).
 5. Tilsett 10 ml SpaCare Bright & Clear. Vedlikehold med samme dosering én gang ukentlig. Filtersyklusen skal være i drift under og etter tilsetting. (beregnet for spa med 1000-1500 l vann).
 6. Mål alkaliteten med teststrips. Alkaliteten skal ligge mellom 80 og 120 mg/l. Se på baksiden av boksen for å sammenligne fargekoder.
 7. Det er viktig at du får justert alkaliteten riktig fra starten. Hev alkaliteten med SpaCare Alka Up hvis den er for lav eller senk den med Spa-Care Alka Down hvis den er for høy.
  Bruk gjerne spaberegneren slik at du vet nøyaktig hvor mye du skal tilsette.
  Når du har justert alkaliteten bør du vente i minimum 30min før du fortsetter med punkt 8. På den måten får du det beste resultatet. Hvis du skal tilsette Alka Down er det viktig at boblefunksjonen er avslått (se baksiden av produktet for mer informasjon).
 8. Mål pH-verdien og juster den til mellom 7,0 og 7,4. Er pH-verdien for høy skal du tilsette SpaCare pH-Down og er pH-verdien for lav skal du tilsette SpaCare pH-Up.

Hvordan sikrer jeg meg at det ikke er bakterier i vannet?

Den sikreste metoden er å bruke klorholdige desinfeksjonsmidler.

Klor er det eneste stoffet som både desinfiserer (dreper bakterier) og oksiderer vannet (forbrenner fett og smuss). Derfor anbefaler vi at du bruker klorprodukter i boblebadet ditt for å sikre at bakteriene ikke overlever og at du kan nyte uten bekymringer.

Hvis du har en klorverdi på mellom 1 og 3 mg/l vil det ikke være bakterier i vannet. Lavere klorverdier gir manglende sikkerhet for bakteriefritt vann og høyere klorverdier medfører klorlukt og uttørring av huden.

For å gjøre det fort og enkelt for deg å sikre rent badevann i spaet ditt anbefaler vi at du bruker SunWac 12-tabletter eller Tab Twenty m/flotør.

I boblebad med 1000-1500 l vann skal du bare tilsette én SunWac 12-tablett før du bader, og én tablett etter badet.

Tablettene inneholder et brusemiddel slik at de oppløses på fem minutter og deretter kan du bade i spaet.

Produktene er tilsatt organisk mynteekstrakt som gir vannet en deilig, avslappende duft, samtidig som klor innholdet i tabletten sikrer at du bader i rent vann.

Tab Twenty er langtidsoppløsende tabletter og disse skal legges i en flotør. Tab Twenty inneholder pH stabilisator og oppløses etter ca 7 dager, vi anbefa- ler derfor dette produktet om spabadet står på en hytte/feriebolig.

Vannkjemikalier og verdiene i vannet:
Dersom du har opplevd for lav pH verdi dagen etter at du har justert verdiene i vannet skyldes det sannsynligvis at du ikke har justert alkaliteten på badevannet.

Alkalitet et vannets pH-buffer. Jo større buffer vannet har, jo større er vannets motstandsevne mot endringer i pH-verdien.

For høy alkalitet betyr at du ikke kan endre pH-verdien. Hvis du tilsetter SpaCare pH-Down
«skyves» pH-verdien tilbake igjen. Alkaliteten kan senkes ved å bruke SpaCare Alka Down.

For lav alkalitet betyr at pH-verdien ikke kan kontrolleres, og at pH-verdien hopper opp og ned. Samtidig kan for lav alkalitet medføre korrosjon på eventuelle massasjedyser i spabadet ditt. Alkalitet kan heves med SpaCare Alka Up. Bruk gjerne spaberegneren.

Vannet er grått eller uklart

Det er flere årsaker til at vannet i spabadet kan bli grått eller uklart:

 1. Utilstrekkelig filtrering
 2. For høy pH-verdi eller alkalitet – altså at vannet ikke lenger er i balanse
 3. For mye organisk materiale – dvs. mangelfull oksidering
 4. For mye kalsium / hardt vann
 5. Regnvann
 1. Utilstrekkelig filtrering:
  • Rens filteret med SpaCare Filter Cleaner – gjerne hver uke eller hver 14. dag hvis vannet er uklart. Er filteret skittent kan det ikke rense vannet godt nok og det vil fort kunne oppstå problemer med grått eller uklart vann.
  • Når filteret er rent kan de minste partiklene i vannet fjernes ved å tilsette SpaCare Bright & Clear men tilsett aldri mer enn 10 ml per 1000- 1500 l vann.
 2. For høy pH-verdi eller alkalitet – vannet er ikke lenger i balanse:
  • For å finne ut om det er noe galt med pH-ver- dien eller alkaliteten i spavannet er du nødt
  til å måle deg frem: Mål alkaliteten (TA) med teststrips.
  • Juster alkaliteten slik at den har en verdi på 80- 120 mg/l. Er alkaliteten for lav tilsettes SpaCare Alka Up og er den for høy tilsettes SpaCare Alka Down.
  • Når alkaliteten er justert korrekt måles pH-verdien med teststrips. Sørg for at vannet er i ba- lanse ved å få pH-verdien til å ligge mellom 7,0 og 7,4 med enten SpaCare pH-Up eller SpaCare pH-Down.
  Alkaliteten er en betegnelse for mengden av oppløste alkaliske salter i vannet som; karbonater, bikarbonater og hydroksider. Alkalitet et vannets pH-buffer. Jo større buffer det har, jo større er vannets motstand mot endringer i pH-verdien.
 3. Mangelfull oksidering:
  Mangelfull oksidering vil gjøre vannet grått og uklart hvis ikke stoffene kjemisk «brennes» vekk fra vannet.
  1. Tilsett tre SunWac 12-tabletter (beregnet for spa med 1000-1500 l vann). Som alternativ kan du bruke SpaCare Minichlor (15 ml per 1000 l vann).
  2. Hvis du ikke ønsker å bruke klor kan du i stedet for tilsette to måleskjeer (2 x 15 ml) SpaCare SpaChock eller Active Oxygen Granular (A) per 1000 l vann og la pumpene gå i 20-30 min. Hvis ingen av forslagene løser problemet må vannet byttes. Rens først det skjulte rørsystemet med SpaCare B og bytt deretter vannet.

 4. For mye kalsium / hardt vann:
  Hvor hardt vannet i boblebadet er kan også påvirke om det er krystallklart eller uklart. Vann som er for hardt, noe som betyr at det har store mengder kalsium i seg, er mer sannsynlig å være uklart enn bløtt vann.
 5. Regnvann:
  Regnvann kan virke som den reneste typen vann som finnes, men det kan skape problemer for boblebadet ditt da selv litt regn kan være nok til å endre klornivået i vannet. For mye regnvann kan også ødelegge balansen til andre kjemikalier i van- net. Om det har oppstått en del nedbør og vannet ser uklart ut anbefaler vi at du tester verdiene i vannet og justerer etter behov.

Hvorfor er det hvite flak i vannet?

Regelmessig rengjøring og desinfisering av spabadet ditt bidrar til å forhindre at rare ting skjer, som å se hvite flak i vannet. Hvite flak er som regel forårsaket av kalkavleiringer, men det kan også være et tegn på at boblebadet ditt inneholder hvitvannsmugg – som er en overvekst av biofilm. Så lenge du konsekvent vedlikeholder spabadet ditt med en enkel og rask rengjøringsrutine bør du ikke støte på disse problemene. Men om du gjør det, er vi her for å hjelpe!

Hvordan bli kvitt hvite flak forårsaket av kalkavleiringer:
Det er enkelt å bli kvitt kalkavleiringer. Først må du sørge for å holde pH-verdien og alkaliteten i balanse. Avleiring begynner å dannes når pH-verdien er for høy.
Når pH-verdien i vannet er nøytral vil som regel vannet se klart og flott ut.
Er skaden skjedd og du kan se kalk-utfelling i vannet er det ikke farlig og det kan forsvinne av seg selv ved kontinuerlig filtrering. Om problemet vedvarer anbefaler vi å bytte vann og eventuelt filter.

Hvordan forebygge og bli kvitt hvite flak forårsaket av mugg og bioflim:
Sammenlignet med kalkavleiringer er biofilm et tøffere og mer alvorlig problem. Så lenge du tar vare på spabadet ditt bør du ikke støte på et biofilm-problem. Biofilm dannes vanligvis som et resultat av et boblebadet som ikke har vært brukt på en stund eller feil rengjørings-teknikker når badet er i bruk. Hvis du får biofilm anbefaler vi å begynne med en enkel og regelmessig rengjøringsplan.

Andre tips for å unngå hvite flak eller melkehvitt vann:

 1. Sørg for at alkaliteten holdes på 80-120 mg/l, slik at pH-verdien er stabil.
 2. Kontroller pH-verdien med jevne mellomrom (gjerne 2-3 ganger i uken) og juster pH-verdien til mellom 7,0 og 7,4 om nødvendig. Mål pH med teststrips.
 3. Tilsett SpaCare No Scale for å binde kalken best mulig i vannet.

Feriehusrutiner - Boblebad uten tilsyn i 2-3 uker

Du bør sjekke vannkvaliteten hver uke. Hvis du ikke alltid er i nærheten og dette ikke er mulig anbefaler vi å følge instruksjonene nedenfor:

 • Juster alkaliteten til mellom 80-120 mg/l og pH til 7,0-7,4
 • Senk vanntemperaturen
 • Sjokk vannet ved å tilsette 3stk SunWac 12 ta- bletter eller 15ml MiniChlor pr 1000l vann
 • Bruk eventuelt langtidsoppløsende kjemi, som f.eks Tab Twenty eller Bromin, ved å gjøre dette vil du ha kjemi i vannet selv på de dagene hvor man ikke er tilstede. Merk: Jo lenger vannet blir stående uten kjemikalier jo fortere vil verdiene
  synke, noe som kan føre til f.eks slim i vannet.

Vedlikeholdsrutiner

Uansett hvilket desinfeksjonsmiddel du bruker anbefaler vi at du minst 1 gang i uken gjør følgende rutiner for å oppnå optimal vannkvalitet/hygiene:

 • Vedlikeholder med 25ml SpaCare No Scale per 1000l vann
 • Måler og justerer pH-verdien til 7,0-7,4
 • Tester og justerer alkaliteten hvis pH-verdien er vanskelig å kontrollere
 • Vedlikeholder med 10ml Spacare Bright & Clear ukentlig dersom vannet ikke er krystallklart
 • Spraye Spacare Foam Down på skummet hvis du opplever at det dannes skum på overflaten
 • Dersom du ikke har badet i løpet av de siste 3 dagene anbefaler vi å legge 3stk SunWac 12 tabletter i boblebadet
 • Vi anbefaler også at filteret blir rengjort regelmessig

Rengjøring av Mspa boblebad

Når spabadet er tomt for vann er det lurt å vaske/ rengjøre innsiden av badet før nytt vann fylles. Vi har flere produkter som er spesiallaget til slike formål og vedlikehold kan utføres på følgende måte:

 • Start med å bruke Cleansing Cream. SpaCare Cleansing Cream brukes til overflate-rengjøring av boblebadet, og produktet har en mild skureeffekt som fjerner fastsittende smuss i spabadet. Påfør produktet med en fuktig klut eller svamp, rens deretter med vann og tørk av med en klut eller papir.
 • Neste steg er å bruke SpaCare Beatuy Polish. Beauty Polish gjør det lett å friske opp glansen på ditt spabad. Spaet får en ny glans samtidig som overflatene forsegles og blir mer smussavvisende. Tilsett produktet i badet og gni det inn ved å bruke en klut/mikrofiberklut, deretter skal du «tørke» det av med en ny og tørr klut, eller ved å bruke papir. Beauty Polish fungerer på samme måte som keramisk coating og vi anbe- faler sterkt at dette tilføres badet for å vedlike- holde på best mulig måte.

Slik bruker du klorfri vannkjemi (OxyBox)

 1. Fyll boblebadet til anbefalt vannivå, du finner markører for max/min-nivå på innsiden av ditt Mspa.
 2. Ved nyfylling av vann tilfører du 30 ml. (to måleskjeer) Active Oxygen (A).Dette gjøres for å sikre et riktig nivå av Active Oxygen, som forhindrer en eventuell oppblomstring av bakterier. Når du bruker teststripsene skal verdien på Active Oxygen (A) ligge mellom 6,0 og 8,0. Tester du vannkvaliteten for alkalinitet skal verdien på teststripene vise rundt 100.

For deg som vil ha helt optimal vannkvalitet anbefaler vi følgende tilleggsrutiner:

 1. Tilsett 20 ml. Oxyplus (B) én fast dag i uken.
 2. Ca 15 minutter før hver bading tilsettes 15 ml. Active Oxygen granular (A) (én måleskje).
 3. Vi anbefaler at du bytter vann ca. én gang i måneden, avhengig av hygiene.
 4. Vi anbefaler at du skyller filteret et par ganger i uka og at du bytter filter etter tre til fire uker eller oftere dersom ditt Mspa er ofte i bruk. Du kan bestille filterabonnement på deals.mspa.no

MERK! Om du ikke skal bruke ditt Mspa på syv dager anbefaler vi at du tilfører to skjeer Active Oxygen (A) for å opprettholde en god vannhygiene. Fortsett med vanlige rutiner med vannkjemien når boblebadet skal brukes som normalt igjen.

Slik bruker du klorfri vannkjemi (Bromin)

 1. Fyll boblebadet til anbefalt vannivå, du finner markører for max/min-nivå på innsiden av ditt Mspa.
 2. Mål først vannets pH-verdi med testsriper og juster til pH 7,2-7,6 om nødvendig.
 3. Tilsett to Bromin-tabletter i flotøren og vri på flotør-åpningen slik at det vises to synlige spor. Kast aldri Bromin-tabletter direkte i boblebadet. Etter ca 14 dager vil tablettene være oppløst. Når Bromin-tablettene er oppløst legger du to nye tabletter i flotøren.
 4. I Bromin-behandlet badevann anbefaler vi at du tilfører SpaChock for å gi vannet en sjokkbe-handling ved ny-fylling av vann (ca hver 4. uke). Mål vannets brom- og pH-verdi med teststriper med jevne mellomrom. Ideell bromverdi: 2,0-4,0 mg/l. Tester du vannkvaliteten for alkalinitet skal verdien på teststripene vise mellom 80-120 mg/l.

Vi anbefaler at du skyller filteret et par ganger i uka og at du bytter filter etter tre til fire uker.Ved normalt bruk og ved riktig bruk av vannkjemi vil du kunne bruke vannet i ditt Mspa i ca 4-6 uker før du gjør et vannbytte.

Lav pH-verdi i vannet vil kunne påvirke effekten av Bromin. Tilfør da eventuelt pH UP.

Slik bruker du klorholdig vannkjemi

 1. Fyll boblebadet til anbefalt vannivå, du finner markører for max/min-nivå på innsiden av ditt Mspa.
 2. Mål først vannets pH-verdi med testsriper og juster til pH 7,2-7,6 om nødvendig.
 3. Tilsett én SunWac 12-tablett i flotøren og vri på flotør-åpningen slik at det vises to synlige spor. Kast aldri SunWac 12-tabletter direkte i boblebadet. SunWac 12-tablettene oppløses raskt, og pro-sessen gjentas én gang i uka. Ved hyppig bruk og når mange bader samtidig anbefaler vi å tilsette én tablett SunWac 12 etter endt bading for å nullstille bakterievekst.
 4. I SunWac 12-behandlet badevann anbefaler vi at du tilfører SpaChock for å gi vannet en sjokk-behandling ved ny-fylling av vann (ca hver 4. uke). Mål vannets klor- og pH-verdi med teststriper med jevne mellomrom. Ideell klorverdi: 2,0 mg/l. Tester du vannkvaliteten for alkalinitet skal verdien på teststripene vise mellom 80-120 mg/l.

Vi anbefaler at du skyller filteret et par ganger i uka og at du bytter filter etter tre til fire uker.Ved normalt bruk og ved riktig bruk av vannkjemi vil du kunne bruke vannet i ditt Mspa i ca 4-6 uker før du gjør et vannbytte.

Lav pH-verdi i vannet vil kunne påvirke effekten av Klor. Tilfør da eventuelt pH UP.

pH-verdier
Dersom du har opplevd for lav pH-verdi dagen etter at du har justert verdiene i vannet, skyldes det sannsynligvis at du ikke har justert alkaliteten på badevannet.Alkaliteten er en betegnelse for mengden av oppløste alkaliske salter i vannet som; karbonater, bi-karbonater og hydroksider. Alkalitet et vannets pH-buffer – desto større buffer vannet har, jo større er vannets motstandsevne mot endringer i pH-verdien.For høy alkalitet betyr at du ikke kan endre pH-verdien. Hvis du tilsetter SpaCare pH-Down «skyves» pH-verdien tilbake igjen. Alkaliteten kan senkes ved å bruke SpaCare Alka-Down.For lav alkalitet betyr at pH-verdien ikke kan kontrolleres, og at pH-verdien hopper opp og ned. Samti-dig kan for lav alkalitet medføre korrosjon på eventuelle massasjedyser i boblebadet ditt. Alkalitet kan heves med SpaCare Alka-Up. Bruk gjerne spaberegneren på scandinavianspacare.no/spaberegner/

Hvorfor er det hvite flak i vannet eller melkehvitt vann?
Det er helt naturlig at vannet inneholder kalk. Kalken i vannet kan imidlertid medføre hvite flak hvis pH-verdien i vannet blir for høy (over 7,6). Når pH-verdien i vannet er nøytral vil vannet se klart og flott ut. Er skaden skjedd og du kan se kalk-utfelling i vannet er det heldigvis ikke farlig, og kan forsvinne av seg selv ved kontinuerlig filtrering (regelmessig filter bytte anbefales).

Slik ungår du hvite flak i vannet:

 • Sørg for at alkaliteten holdes på 80-120 mg/l, slik at pH-verdien er stabil.
 • Kontroller pH-verdien med jevne mellomrom (gjerne to til tre ganger i uken) og juster pH-verdien til mellom 7,0 og 7,4.
 • Tilsett SpaCare No Scale for å binde kalken best mulig i vannet.

Hvorfor er det grått eller uklart vann?
Det er typisk tre årsaker til at vannet i spaet kan bli grått eller uklart:

 1. Tett filter.
 2. For lav pH-verdi eller alkalitet – altså at vannet ikke lenger er i balanse.
 3. For mye organisk materiale (f.eks hud, hår eller liknende) – det vil si mangelfull oksidering.

Utbedringsløsninger:

 1. Ta av filteret og skyll dette, helst et par ganger i uken. Filteret kan taes av selv om det er vann i badet, husk også at de to grå dysene på innsiden av badet må skrues av og renses hver gang badet tømmes før nytt vann tilsettes. Dersom filteret er skittent kan det ikke rense vannet godt nok og det vil fort kunne oppstå problemer med grått eller uklart vann. Når filteret er rent kan de minste partiklene i vannet fjernes ved å tilsette SpaCare Bright & Clear – men tilsett aldri mer enn 10 ml per 1000-1500 li-ter vann.
 2. For å finne ut om det er noe galt med pH-verdien eller alkaliteten i vannet er du nødt til å måle deg frem. Mål alkaliteten (TA) med teststrips. Juster alkaliteten slik at den har en verdi på 80-120 mg/l. Er alkaliteten for lav tilsettes SpaCare Alka Up – er den for høy tilsettes SpaCare Alka Down. Når alkaliteten er justert korrekt måles pH-verdien med teststrips. Sørg for at vannet er i balanse ved å få pH-verdien til å ligge mellom 7,0 og 7,4 med enten SpaCare pH-Up eller SpaCare pH-Down.
 3. Fjern fremmedlegemene med renholdskitet. Hjelper ikke dette bør du bytte vann.

Uklart vann kan også løses dersom to måleskjeer (2x15ml) med SpaChock eller Active Oxygen Gra-nular (A) tilsettes i vannet. Dersom det ikke hjelper er det nødvendig å bytte vannet.

Vedlikeholdsrutiner
Uansett hvilket desinfeksjonsmiddel du bruker anbefaler vi at du minst én gang i uken gjør følgende rutiner for å oppnå optimal vannkvalitet/hygiene:

 • Vedlikeholder med 25 ml SpaCare No Scale per 1000 liter vann.
 • Måler og justerer pH-verdien til 7,0-7,4.
 • Tester og justerer alkaliteten hvis pH-verdien er vanskelig å kontrollere.
 • Vedlikeholder med 10ml Spacare Bright & Clear ukentlig dersom vannet ikke er krystallklart.
 • Bruke Spacare Foam Down på skummet hvis du opplever at det dannes skum på overflaten.
 • For ekstra sikkerhet anbefaler vi på det sterkeste å tilsette 1 stk SunWac 12 tablett. Denne klor-ta-bletten dreper alt av bakterier i ditt boblebad og du kan bade klor-fritt igjen dagen etterpå.
 • Hvis du ikke vil bruke klor skal du tilsette 50 ml SpaCare Active Oxygen per 1000 liter vann.
 • For å opprettholde et rent vann er det viktig å dusje før man går i boblebadet. En person som dusjer før bading forurenser vannet 200 ganger mindre enn en person som ikke har vasket seg.