[sale_percentage]

Minichlor

kr 329

Spacare MiniChlor sikrer at vannhygienen er i orden i ditt utendørs boblebad. MiniChlor har en klassisk klorduft og er et svært effektivt produkt fremstilt i reneste kvalitet – uten tilsetning av unødvendige kjemikalier. Når Spacare MiniChlor tilsettes, blir vannet rent og bakteriefritt, slik at alle kan bruke massasjebadet uten å bekymre seg. MiniChlor tilsettes 10 minutter før bading og kan brukes i spa med et vanninnhold fra 1 000 til 3 000 liter. Dosering 7,5 g = 7,5 ml pr 1 000 liter vann. Dosering etter badet er 5 g = 5 ml pr 1 000 liter vann. Kontroller badevannet jevnlig med teststrips og juster verdier til: Klor 1,0 – 3,0 mg/L, pH 7,0 – 7,4, Alkalitet 80 – 120 mg/L.

 

  • Kloreffekt
  • Desinfeksjonsmiddel
  • Utendørs spa
  • H302 Farlig ved svelging / H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon / H319 Gir alvorlig øyeirritasjon / H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene / H410 Meget giftig med langtidsvirkning for liv i vann

kr 329

Levering på dør i hele Norge

Spacare MiniChlor sikrer at vannhygienen er i orden i ditt utendørs boblebad. MiniChlor har en klassisk klorduft og er et svært effektivt produkt fremstilt i reneste kvalitet – uten tilsetning av unødvendige kjemikalier. Når Spacare MiniChlor tilsettes, blir vannet rent og bakteriefritt, slik at alle kan bruke massasjebadet uten å bekymre seg. MiniChlor tilsettes 10 minutter før bading og kan brukes i spa med et vanninnhold fra 1 000 til 3 000 liter. Dosering 7,5 g = 7,5 ml pr 1 000 liter vann. Dosering etter badet er 5 g = 5 ml pr 1 000 liter vann. Kontroller badevannet jevnlig med teststrips og juster verdier til: Klor 1,0 – 3,0 mg/L, pH 7,0 – 7,4, Alkalitet 80 – 120 mg/L.

Om du ønsker et klorfritt badevann men allikevel vil benytte deg av klor, slik at du er sikker på at alt av bakterier drepes kan du kombinere minichlor med f.eks Oxybox.

Oxybox er et klorfritt, oksygenbasert middel som er perfekt for de som ønsker et mildere, klorfritt produkt. Når minichlor tilsettes i vannet tar det ca 24 timer før kloren er ute av vannet, dette kan derfor tilsettes de dagene hvor man ikke bader, slik at vannet er klorfritt når du skal bade.

Oxybox finner du her; https://mspa.no/produkt/mspa-startkit-oxybox-klorfritt/

Hvilke produkter er anbefalt å bruke ved siden av minichlor? Tilleggsprodukter som er sterkt anbefalt om du bruker minichlor er:

 

Hvor lang tid tar det før kloren er ute av vannet? Etter at minichlor  tilsettes vannet tar det ca 24 timer før kloren er borte, men dette varierer veldig og den vil forsvinne fortere når flere personer bader. Hvor lenge man bader vil også påvirke hvor fort kloren forsvinner.

Hvordan skal Minichlor brukes? Minichlor skal tilsettes direkte i vannet før og/eller etter bading avhengig av bruk og antall personer som skal bade, når minichlor er tilsatt skal boblefunksjonen startes slik at tablettene oppløses, etter ca 10 min kan du bade.

Tilsett minichlor etter bad dersom du ikke ønsker å bade i klorvann.

Farlig ved innånding og svelging. Etsende.
Kun til bruk i spabad flytende i vannet.

SKU 515 Categories , , , ,