[sale_percentage]

pH Up Granular

kr 199

For å holde badevannet i balanse er det viktig å måle pH-verdien med jevne mellomrom – minst én gang i uken og justere.

Har vannet en pH-verdi på over 7,4, anbefaler vi at du bruker SpaCare pH-Down Granular – det senker pH-verdien.

I motsatt fall må du øke pH-verdien i vannet med pH-UP.

kr 199

Levering på dør i hele Norge

For å holde badevannet i balanse er det viktig å måle pH-verdien med jevne mellomrom – minst én gang i uken.

Har vannet en pH-verdi på over 7,4, anbefaler vi at du bruker SpaCare pH-Down Granular – det senker pH-verdien. Og motsatt om Ph er for lav anbefaler vi at du bruker pH-UP

Du kan måle pH-verdien med en teststrips.

SpaCare pH-UP Granular er ett av våre høykvalitets standardprodukter. Det følger med en måleskje som gjør det enkelt for deg å tilsette riktig mengde hver gang.

Fare!
Farlig ved svelging. (H302)

Fare!
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (H314)

HER finner du all info om bruk av vannkjemi og justering av vannkvalitet:
SCANDINAVIAN SPACAREBRUK AV VANNKJEMI

SKU 606 Categories , , , , , ,