[sale_percentage]

Quick Chlor Tabs

kr 399

Med SpaCare SwimSpa Quick Chlor Tabs får du en hurtigvirkende 20 gram klortablett. For å sikre god vannkvalitet i en SwimSpa, anbefales også et konstant klorinnhold på 1-3 mg/l fri klor i vannet når du ikke bader!

kr 399

Levering på dør i hele Norge

Med SpaCare SwimSpa Quick Chlor Tabs (20 g) får du en hurtigvirkende 20 gram klortablett. For å sikre god vannkvalitet i en SwimSpa, anbefales også et konstant klorinnhold på 1-3 mg/l fri klor i vannet når du ikke bader!

Når du måler en klorverdi under 1 mg/l, tillegges SpaCare SwimSpa Quick Chlor Tabs øyeblikkelig:
I SwimSpa med 5.000-10.000 liter vann: tilsett 1 Quick Chlor Tab.
I SwimSpa med 10.000-20.000 liter vann: tilsett 2 Quick Chlor Tabs.

Fare!
Farlig ved svelging. (H302)

Fare!
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (H314)

HER finner du all info om bruk av vannkjemi og justering av vannkvalitet:
SCANDINAVIAN SPACAREBRUK AV VANNKJEMI

SKU 403 Categories , , ,