[sale_percentage]

Saniklar Clear Water

kr 499

Clear Water er et flytende flokkuleringsmiddel som brukes for å gjøre vannet klarere på en hurtig måte. Clear Water samler de fine svevepartiklene som gjør vannet grått og uklart, som en “magnet” til større fnokker slik at de kan fanges opp av filteret eller støvsuges bort fra bunnen om nødvendig.

kr 499

Levering på dør i hele Norge

Clear Water er et flytende flokkuleringsmiddel som brukes for å gjøre vannet klarere på en hurtig måte. Clear Water samler de fine svevepartiklene som gjør vannet grått og uklart, som en “magnet” til større fnokker slik at de kan fanges opp av filteret eller støvsuges bort fra bunnen om nødvendig.

Fare!
Farlig ved svelging. (H302)

Fare!
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (H314)

HER finner du all info om bruk av vannkjemi og justering av vannkvalitet:
SCANDINAVIAN SPACAREBRUK AV VANNKJEMI

SKU 0410 Categories , , ,