[sale_percentage]

Saniklar Super Boost 5kg

kr 899

Super Boost Granular er et lettløselig klorgranulat basert på kalsiumhypokloritt (ustabilisert klor) og danner derfor ikke klorlås i boblebadet.

“Klorlås” kan oppstå når badevannet har et for høyt innhold av cyanursyre. Dette gjør kloren ineffektiv og kan være vanskelig å kontrollere.

kr 899

Levering på dør i hele Norge

Super Boost Granular er et lettløselig klorgranulat basert på kalsiumhypokloritt (ustabilisert klor) og danner derfor ikke klorlås i boblebadet.

“Klorlås” kan oppstå når badevannet har et for høyt innhold av cyanursyre. Dette gjør kloren ineffektiv og kan være vanskelig å kontrollere.

Fare!
Farlig ved svelging. (H302)

Fare!
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (H314)

HER finner du all info om bruk av vannkjemi og justering av vannkvalitet:
SCANDINAVIAN SPACAREBRUK AV VANNKJEMI

SKU 0115 Categories , , ,