[sale_percentage]

Saniklar Super Gel

kr 399

Super Gel er et effektivt middel til å fjerne gjenstridig belegg og smusskanter rundt bassengets vannlinje

kr 399

Levering på dør i hele Norge

Super Gel er et effektivt middel til å fjerne gjenstridig belegg og smusskanter rundt bassengets vannlinje

Fare!
Farlig ved svelging. (H302)

Fare!
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (H314)

HER finner du all info om bruk av vannkjemi og justering av vannkvalitet:
SCANDINAVIAN SPACAREBRUK AV VANNKJEMI

SKU 0420 Categories , , ,