Spa Frog bromin patron GUL

kr 149,00

Bromin patron til Spa Frog. Monteres i Spa frog flotør eller i bad hvor systemet er ferdig montert. Rekker til 3-4 uker avhengig av bruk.

På lager

Fare!
Kan forsterke brann; oksiderende (H272),Fare!
Farlig ved svelging (H302).
Kan utløse en allergisk hudreaksjon (H317).,Fare!
Gir alvorlige etseskader på hud og
øyne (H314),Fare!
Meget giftig for liv i vann (H400)

Levering på dør i hele Norge

Tips en venn!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Produktinformasjon
Teknisk informasjon
Ofte stilte spørsmål