[sale_percentage]

SpaCare Cover Protect

kr 249

Spacare Cover Protect brukes til impregnering av termolokket, etter rengjøring med SpaCare Cover Cleaner.

kr 249

Levering på dør i hele Norge

Spacare Cover Protect brukes til impregnering av termolokket, etter rengjøring med SpaCare Cover Cleaner.

Fare!
Farlig ved svelging. (H302)

Fare!
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (H314)

HER finner du all info om bruk av vannkjemi og justering av vannkvalitet:
SCANDINAVIAN SPACAREBRUK AV VANNKJEMI

SKU 716 Categories , , ,