SPAXO startkit

kr 1.895,00

SPAXO spas – STARTSETT inneholder alt du trenger av vannkjemi når du handler ett spabad.

Pakken inneholder: Sunwac12, pH-up Granular, pH-down Granular, Alka Up, Alka Down, No Scale, Bright & Clear, Pool & Spa tablet tester, Spa teststrips.

 

HER finner du all info om bruk av vannkjemi og justering av vannkvalitet:
SCANDINAVIAN SPACAREBRUK AV VANNKJEMI

Fare!
Farlig ved svelging. (H302),Fare!
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (H314),

Advarsel!
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H411)

Levering på dør i hele Norge

Tips en venn!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Produktinformasjon
Teknisk informasjon
Ofte stilte spørsmål