[sale_percentage]

SPAXO Startkit klor

kr 1,778

SPAXO Startkit Klor inneholder alt du trenger av vannkjemi for å holde vannet rent og bakteriefritt. I samarbeid med Skandinavias ledende leverandør av vannkjemi har vi satt sammen en komplett pakke som kan brukes i alle spabad uansett varemerke/type.

(Vi anbefaler ikke bruk av klor i Mspa modeller kjøpt før 2018)

Tomt på lager

kr 1,778

Levering på dør i hele Norge

  • Sunwac 12: Tilsett én tablett før og etter badet, på den måten slipper du tidskrevende klormålinger og brysomme doseringsveiledninger. 
  • pH Up Granular: Har vannet en pH verdi på under 7,0 anbefaler vi at du tilsettes pH Up Granular for å heve pH verdien.
  • pH Down Granular: Har vannet en pH verdi på over 7,4 anbefaler vi at du tilsettes pH Down Granular for å senke pH verdien.
  • Alka Up: Dersom du opplever problemer med å opprettholde en stabil pH verdi er trolig alkaliteten i vannet for lav, hev alkaliteten om nivået er under 80-120mg/l.
  • Alka Down: Hvis alkaliteten i vannet er høyere enn 120 mg/l kan du oppleve problemer med fastlåst pH verdi og uklar vann. Senk alkaliteten ved å tilsette Alka Down
  • No Scale: Med No Scale reduserer du risikoen for at kalk og metaller felles ut og setter seg som kalk eller jernholdig belegg i spaet ditt.
  • Bright & Clear: Bright & Clear er et flytende flokkuleringsmiddel som får små partikler i vannet til å samle seg slik at det blir lettere for filteret å fjerne dem.
  • Pool og Spa Tablettester: Start med å ta av lokket. Fyll deretter testeren med vann fra spaet og tilsett en tablett. Rist testeren og les av verdiene.
  • Spa Teststrips: Dypp en testpinne kun noen sekunder i vannet, sammenlign deretter fargene med fargekoden på baksiden av boksen.

Fare!
Farlig ved svelging. (H302)

Fare!
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (H314)

Advarsel!
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H411)

HER finner du all info om bruk av vannkjemi og justering av vannkvalitet:
SCANDINAVIAN SPACAREBRUK AV VANNKJEMI

SKU 753 Categories , , , , , , ,