[sale_percentage]

SwimSpa pH Up

kr 249

pH verdien i vannet er essensiell når det kommer til bakteriefritt og klart vann, pH verdien måles ved å bruke teststriper og dette bør gjøres et par ganger i uken. Men for at pH verdien skal holde seg stabil må alkaliteten være innenfor ok-området først, denne verdien kan økes ved å tilsette “Alka UP” og senkes ved å tilsette “Alka DOWN”.

Merk: Juster først alkaliteten og vent minimum 1 time før nye kjemikalier, som f.eks pH up, tilsettes. Kjemikalier skal aldri blandes, da dette kan skape en farlig gass!

kr 249

Levering på dør i hele Norge

pH verdien i vannet er essensiell når det kommer til bakteriefritt og klart vann, pH verdien måles ved å bruke teststriper og dette bør gjøres et par ganger i uken. Men for at pH verdien skal holde seg stabil må alkaliteten være innenfor ok-området først, denne verdien kan økes ved å tilsette “Alka UP” og senkes ved å tilsette “Alka DOWN”.

Merk: Juster først alkaliteten og vent minimum 1 time før nye kjemikalier, som f.eks pH up, tilsettes. Kjemikalier skal aldri blandes, da dette kan skape en farlig gass!

Fare!
Farlig ved svelging. (H302)

Fare!
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (H314)

HER finner du all info om bruk av vannkjemi og justering av vannkvalitet:
SCANDINAVIAN SPACAREBRUK AV VANNKJEMI

SKU 402 Categories , , ,