[sale_percentage]

SwimSpa Spa Protect

kr 399

Med SpaCare SwimSpa Spa Protect forhindres belegg effektivt i en SwimSpa. Spa Protect tilsettes ved oppstart og påfyll, samt hver uke som et forebyggende middel mot belegg og uklart vann. Ved påfylling tilsettes 200 ml Spa Protect pr. 10.000 liter vann, mens ved ukentlig forebygging tilsettes 100 ml. Spa Protect pr. 10.000 liter vann.

kr 399

Levering på dør i hele Norge

Med SpaCare SwimSpa Spa Protect forhindres belegg effektivt i en SwimSpa. Spa Protect tilsettes ved oppstart og påfyll, samt hver uke som et forebyggende middel mot belegg og uklart vann. Ved påfylling tilsettes 200 ml Spa Protect pr. 10.000 liter vann, mens ved ukentlig forebygging tilsettes 100 ml. Spa Protect pr. 10.000 liter vann.

SpaCare SwimSpa produktene er designet for bruk i SwimSpa og andre bad, med et vanninnhold på minst 5.000 liter.

Fare!
Farlig ved svelging. (H302)

Fare!
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (H314)

HER finner du all info om bruk av vannkjemi og justering av vannkvalitet:
SCANDINAVIAN SPACAREBRUK AV VANNKJEMI

SKU 405 Categories , , ,