00
Dager
00
Timer
00
Minutter
00
Sekunder
[sale_percentage]

Tab Twenty

kr 399

SpaCare Tab Twenty er langtids-oppløselige multitabletter som inneholder klor, flokkuleringsmiddel, algemiddel og pH-stabilisator. Produktet sikrer god vannhygiene i boblebadet ditt.

Legg Tab Twenty tabletter i en flotør eller spaets innebygde doseringsrør. Tablettene oppløses over 4-7 dager og sikrer at det hele tiden er nok klor i vannet til å fjerne eventuelle bakterier.

Tab Twenty er sterkt anbefalt dersom boblebadet skal brukes på hytta!

 

  • Kloreffekt
  • Desinfeksjonsmiddel
  • Utendørs spa
  • H302 Farlig ved svelging / H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon / H319 Gir alvorlig øyeirritasjon / H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene / H410 Meget giftig med langtidsvirkning for liv i vann

kr 399

Levering på dør i hele Norge

SpaCare Tab Twenty er langtids-oppløselige multitabletter som inneholder klor, flokkuleringsmiddel, algemiddel og pH-stabilisator. Produktet sikrer god vannhygiene i boblebadet ditt.

Legg SpaCare Tab Twenty tabletter i en flotør eller spaets innebygde doseringsrør. Tablettene oppløses over 4-7 dager og sikrer at det hele tiden er nok klor i vannet til å fjerne eventuelle bakterier.

Tab Twenty er sterkt anbefalt dersom boblebadet skal brukes på hytta!

flotør finner du her: https://mspa.no/produkt/flotor/

Hvordan skal tablettene brukes? Tilsett 2stk Tab Twenty tabletter i en FlotørFlotøren skal ligge i vannet hele tiden så lenge du ikke bader, når du skal bade er det bare å ta flotøren ut og legge den til side. Etter ca 4-7 dager vil tablettene være helt oppløst, da skal nye tabletter legges i flotøren.

Hvilke produkter er anbefalt å bruke ved siden av sunwac 12? Tilleggsprodukter som er sterkt anbefalt om du bruker Tab Twenty er: