[sale_percentage]

Start kit Spa Frog

kr 649

Spafrog er et klorfritt alternativ som ofte brukes på hytter da de har lang varighet.

Når du har fylt opp boblebadet med nytt vann skal begge patronene settes på full åpning, deretter skal patronene festes i den grønne flotøren slik at patronene flyter i vannet.

kr 649

Levering på dør i hele Norge

Spafrog er et klorfritt alternativ som ofte brukes på hytter da de har lang varighet.

Når du har fylt opp boblebadet med nytt vann skal begge patronene settes på full åpning, deretter skal patronene festes i den grønne flotøren slik at patronene flyter i vannet.

Etter ca 60 min skal begge patronene settes ned til spor 2, da er de nesten lukket. Etter ca 1,5 mnd vil den gule patronen være tom, denne patronen inneholder bromin og er derfor den viktigste patronen å ha. Etter ca 2,5 mnd vil den blå patronen være tom, denne patronen inneholder mineraler slik at vannet får det lille ekstra for å sikre god hygiene.

SpaFrog skal alltid ligge i vannet så lenge du ikke bader, når du skal bade tar du bare flotøren og begge patronene ut og legger denne til side.

Fare!
Kan forsterke brann, oksiderende (H272)

Fare!
Farlig ved svelging (H302).
Kan utløse en allergisk hudreaksjon (H317).

Fare!
Gir alvorlige etseskader på hud og
øyne (H314).
Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass (EUH031).

Fare!
Meget giftig for liv i vann (H400).

Farlig ved innånding og svelging. Etsende.
Kun til bruk i spabad flytende i vannet.

SKU 2167664520 Categories , , , , ,