Slik bytter du vannet i ditt massasjebad

For å sikre at vannet i massasjebadet er rent, trygt og balansert må du fra tid til annen tømme det ut og fylle på nytt. Med denne steg for steg-veiledningen vil dette gå som en lek!

For å sikre at vannet i massasjebadet er rent, trygt og balansert må du fra tid til annen tømme det ut og fylle på nytt. Med denne steg for steg-veiledningen vil dette gå som en lek!

 

Tømming av massasjebadet: Dette gjør du 

Å tømme ut vannet i massasjebadet er en ganske enkel prosess, spesielt om spaet allerede står ved et sikkert uttømmingsområde. Vann med pleiemidler kan nemlig skade naturen, så det er viktig å passe på at vannet blir sluppet ut på et sikkert sted der det ikke vil påføre skade.

Husk: Les alltid brukermanualen til ditt spa før du bytter vann.


Slik går du frem:

 1. Koble fra strømmen til massasjebadet ved å skru av sikringen.
 2. Det anbefales å bruke et rørrensemiddel som heter SpaCare Biofilm Cleaner før tømming av vann i massasjebadet. Bruk det «gamle vannet» til denne renseprosessen. Hele flasken Biofilm Cleaner skal i vannet. Kjør deretter pumpen mange ganger. Dette kan gjerne stå i over natten før man skyller ut det skitne vannet. 
 3. Vi anbefaler lensepumpe ved tapping av karet. Har du ikke lensepumpe tilgjengelig, finn tappekran på kabinettets sokkel og benytt denne.
 4. Drei avløpsrøret mot klokka og trekk det ut for å tømme vann fra massasjebadet.
 5. Når du er ferdig med å tømme vannet skrur du på dekselet, presser avløpsrøret inn og dreier det med klokka til det er stengt.
 6. Noe vann blir igjen i bunnen av massasjebadet og i rør. Dette vannet kan fint blandes med nytt vann uten betydning. Dersom du skal tømme massasjebadet fullstendig, bruk en vannsuger/blåser for å fjerne vannrestene.


Påfylling av massasjebadet: Dette gjør du

Vannet du fyller i spaet må være av drikkevannskvalitet. Det vil si at du skal bruke helt vanlig vann fra springen eller fra en vanlig hageslange. Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal være på, mens luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet) skal være slått av når du tilsetter pleiemidler til spaet.


Slik går du frem:

 1. Fyll spaet til anbefalt vannivå (dette er nærmere angitt i bruksanvisningen som fulgte med spaet).
 2. Start sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) og steng luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet).
 3. Sjokk vannet for å fjerne eventuelle legionellabakterier ved å tilsette tre SunWac 12-tabletter (beregnet for spa med 1000-1500 l. vann). Alternativt kan du også bruke Minichlor (15 ml. per 1000 l. vann). 
 4. Tilsett 50 ml No Scale (beregnet for spa med 1000-1500 l. vann).
 5. Tilsett 10 ml Bright & Clear (beregnet for spa med 1000-1500 l. vann).
 6. Mål alkaliniteten med teststrips eller med en digital SmartTest. Alkaliniteten skal ligge mellom 80 og 120 mg/l.
 7. Det er viktig at du får justert alkaliniteten riktig fra starten. Hev alkaliniteten med Alka Up hvis den er for lav, eller senk den med Alka Down hvis den er for høy. Bruk gjerne pleiemiddelveilederen slik at du vet nøyaktig hvor mye du skal tilsette. Når du har justert alkaliniteten, bør du vente i 3-4 timer før du fortsetter med punkt 8. På den måten får du det beste resultatet. Skal du bruke Alka Down, er det viktig at pumpen er slått av først. 
 8. Mål pH-verdien og juster den til mellom 7,0 og 7,4. Er pH-verdien for høy, skal du tilsette pH-Down, og er pH-verdien for lav, skal du tilsette pH-Up. Pleiemiddelveilederen forteller deg nøyaktig hvor mye du skal tilsette. 
 9. Vannet er nå i balanse! Nå kan du slå av pumpen og nyte synet av klart og fint vann. God fornøyelse!