Slik vedlikeholder du massasjebadet ditt

Godt vedlikehold av ditt utendørs massasjebad er avgjørende både for ytelsen, hygienen og opplevelsen.  

Godt vedlikehold av ditt utendørs massasjebad er avgjørende både for ytelsen, hygienen og opplevelsen.  

Hold både massasjebadet og vannkvaliteten i topp stand ved å følge disse rådene:

Desinfiser regelmessig

For å opprettholde vannkvaliteten i massasjebadet ditt, bør vannet desinfiseres regelmessig. Det er tre alternativer du kan benytte deg av for å holde vannet rent: klorfrie OxyBox, Bromin eller vannkjemi som inneholder klor. Vi anbefaler OxyBox

Slik bruker du OxyBox: 

 1. Fyll massasjebadet til anbefalt vannivå – du finner markører for maksimum- og minimumnivå på innsiden av massasjebadet. 
 2. Når du fyller på nytt vann, tilfører du 30 milliliter (to måleskjeer) Active Oxygen Granular (A). Dette gjøres for å sikre et riktig nivå av Active Oxygen Granular, som forhindrer en eventuell oppblomstring av bakterier. Når du bruker teststripsene, skal verdien på Active Oxygen Granular (A) ligge mellom 6,0 og 8,0. Tester du vannkvaliteten for alkalinitet, skal verdien på teststripsene vise rundt 100.

Oppretthold optimal vannkvalitet med disse tilleggsrutinene:

 1. Tilsett 20 milliliter Oxyplus (B) én dag i uken. 
 2. Cirka 15 minutter før hver bading tilsettes 15 milliliter Active Oxygen Granular (A), tilsvarende én måleskje. 

MERK: Om du ikke skal bruke massasjebadet ditt på en uke, anbefaler vi at du tilfører to skjeer Active Oxygen Granular (A) for å opprettholde en god vannhygiene. Fortsett med vanlige rutiner når massasjebadet skal brukes som normalt igjen.

Slik bruker du Bromin: 

 1. Fyll massasjebadet til anbefalt vannivå – du finner markører for maksimum- og minimumnivå på innsiden av massasjebadet ditt. 
 2. Mål først vannets pH-verdi med teststripser, og juster til pH 7,2–7,6 om nødvendig. 
 3. Tilsett to Bromin-tabletter i flottøren og vri på flottør-åpningen, slik at to synlige spor vises. Husk at du aldri må kaste Bromin-tabletter direkte i massasjebadet. Etter cirka to uker vil tablettene være oppløst, og deretter legger du to nye tabletter i flottøren. 
 4. I Bromin-behandlet badevann anbefaler vi at du tilfører SpaChock for å gi vannet en «sjokkbehandling» når du fyller på nytt. Mål vannets brom- og pH-verdi jevnlig med teststripser. Ideell bromverdi er 2,0–4,0 milligram per liter. Tester du vannkvaliteten for alkalinitet, skal verdien på teststripsene vise 80–120 milligram per liter.

Slik bruker du vannkjemi som inneholder klor: 

 1. Fyll massasjebadet til anbefalt vannivå – du finner markører for maksimum- og minimumnivå på innsiden av massasjebadet ditt. 
 2. Mål først vannets pH-verdi med teststripser, og juster til pH 7,2–7,6 om nødvendig. 
 3. Tilsett én SunWac 12-tablett i flottøren og vri på flottør-åpningen, slik at det vises to synlige spor. SunWac 12-tablettene oppløses raskt, og prosessen skal gjentas én gang i uken. Ved hyppig bruk og når mange bader samtidig, anbefaler vi å tilsette én SunWac 12-tablett etter endt bad, slik at bakterieveksten nullstilles. 
 4. I SunWac 12-behandlet badevann anbefaler vi at du tilfører SpaChock for å gi vannet en «sjokkbehandling» når du fyller på nytt. Mål vannets klor- og pH-verdi jevnlig med teststripser. Ideell klorverdi er 2,0 milligram per liter. Tester du vannkvaliteten for alkalinitet, skal verdien på teststripsene vise 80–120 milligram per liter.

Les mer: Rense massasjebadet? Slik går du frem i 4 steg 

Juster vannbalansen 

For å sikre at vannbalansen er innenfor de fastsatte verdiene, justerer du dem enkelt ved hjelp av riktige vannkjemiprodukter. Tester du pH-verdien og målingen på teststripsene, viser en mørk farge at pH-verdien er for høy og en lys farge at den er for lav. For høy pH senker du med et pH-down-produkt, og motsatt hever du for lav pH med et pH-up-produkt

Selv om pH-verdien er viktig, er den totale alkaliteten enda viktigere. Alkaliteten forteller om mengden alkaliske stoffer – blant annet bikarbonater, karbonater og hydroksider – som er oppløst i badevannet. Enkelt forklart er den totale alkaliniteten bufferen til pH. Når denne ikke er i balanse, vil ikke pH-verdien gi deg en korrekt måling. Alkaliniteten kan heves med SpaCare Alka-Up og senkes med SpaCare Alka-Down

Rens og bytt filteret 

Filteret til massasjebadet sørger for å fjerne smuss og urenheter i vannet. Uansett hva slags type desinfeksjonsmiddel du bruker, bør du rense filterpatronen minst én gang i måneden – eller annenhver uke om du opplever at vannet er vanskelig å holde klart. Filteret har dessverre ikke uendelig levetid, og bør byttes helt ut hver tredje til fjerde uke.

Les mer: Slik bytter du vannet i ditt massasjebad

Skift ut vannet

Hvor ofte vannet bør byttes, avhenger av hvor ofte massasjebadet blir brukt, men som hovedregel bør det skiftes hver tredje måned. Husk at du alltid kan måle TDS (total dissolved solids) i vannet. TDS handler om antall mengde oppløste stoffer i vannet, som mineraler, metaller og salter. I tillegg måles kjemikalier du bruker for å desinfisere boblebadet. Med andre ord – TDS måler alt du putter i boblebadet som løses opp i vannet. Idealverdien for TDS ligger på 200–1500 milligram per liter. Dersom verdien er for høy, er vannet overmettet av disse stoffene og vil bli grumsete eller uklart. Da du skifte ut vannet.

Rens rørsystemene

Spabadet ditt består av flere rørsystemer som må holdes rene og frie for biofilm og bakterier for å kunne opprettholde tilfredsstillende vannkvalitet. Vi anbefaler at du renser rørsystemet med skuremiddelet SpaCare Biofilm Cleaner hver tredje til fjerde måned i forbindelse med vannbytte.